GARA:

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ (BENTHANH FORD)
 2. CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN Ô TÔ GIA ĐỊNH FORD ( GIA DINH FORD )
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÀI GÒN Ô TÔ ( SGF )
 4. CÔNG TY TNHH MTV TOYOTA PHÚ MỸ HƯNG
 5. CÔNG TY TNHH DV Ô TÔ SÀI GÒN (TOYOTA TSUSHO)
 6. GARA BÁ THÀNH
 7. CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN ( BUS SAI GON )
 8. THACO AN SƯƠNG
 9. THACO AN LẠC
 10. TOYOTA AN SƯƠNG 
 11. GARA TOM
 12. GARA CƯỜNG VINH
 13. GARA NGOAN
 14. GARA HIỆP CƯỜNG
 15. GARA MINH PHÁT
 16. GARA THANH HẬU
 17. GARA THỊNH Ô TÔ
 18. GARA TOÀN CẦU
 19. GRA VIỆT MỸ
 20. CÔNG TY VINFAST
 21. GARA VƯƠNG PHÁT ……

CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM:

 1. CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY
 2. CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO
 3. CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
 4. CÔNG TY BẢO HIỂM MIC
 5. CÔNG TY BẢO HIẾM PTI